Tổ hợp tác sản xuất thanh long 30.04

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 3, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0509
Số điện thoại
0975432095
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
6,54
Sản lượng dự kiến
195 tấn
Ngày Cấp
06/12/2016
Ngày hết hạn
05/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Văn Năm
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận