Tổ sản xuất cam VietGAP Thôn Thượng Bằng

Tỉnh
Hà Giang
Địa chỉ
Bằng Lang, Quang Bình, Hà Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-07-02-0040
Số điện thoại
0977847638
Sản phẩm
Quả (Cam Sành)
Tổng diện tích (ha)
14,5
Sản lượng dự kiến
116 tấn
Ngày Cấp
05/12/2016
Ngày hết hạn
04/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Thành Nam
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1