Công ty TNHH Nhật Hoàng

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0467
Số điện thoại
0913927075
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
7
Sản lượng dự kiến
210 tấn
Ngày Cấp
21/10/2016
Ngày hết hạn
20/10/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Quang Huy
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận