Nhóm sản xuất thôn Đồng Còng

Tỉnh
Bắc Giang
Địa chỉ
Đồng Còng, Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-02-24-0086
Số điện thoại
01636820346
Sản phẩm
Quả (vải thiều)
Tổng diện tích (ha)
11,1
Sản lượng dự kiến
115
Ngày Cấp
20/06/2016
Ngày hết hạn
19/06/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Ngô Văn Ngôi
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert