Nhóm sản xuất thanh long vietGAP Ba Bàu 4

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Ba Bàu, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0253
Số điện thoại
01688001273
Sản phẩm
Quả (Quả thanh long)
Tổng diện tích (ha)
26,268
Sản lượng dự kiến
800 tấn
Ngày Cấp
09/06/2017
Ngày hết hạn
08/06/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Định
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận