Công ty TNHH SX - TM - NS Phong Thúy

Tỉnh
Lâm Đồng
Địa chỉ
Lô Nhà Trắng, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-01-68-0001
Số điện thoại
0913153944
Sản phẩm
Rau
Tổng diện tích (ha)
40
Sản lượng dự kiến
6000 tấn
Ngày Cấp
04/07/2013
Ngày hết hạn
04/07/2015
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Hồng Phong
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản 2 - NAFIQAD BRANCH 2