C.ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - chi nhánh 2 Đồng Nai

Tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ
KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Việt Nam
Mã số VietGAP
VIETGAP-CN-01-12-75-0013 (A2)
Số điện thoại
0913416698
Sản phẩm
Gà thịt
Ngày Cấp
23/08/2019
Ngày hết hạn
12/12/2020
Tổ chức chứng nhận
Chọn tổ chức