Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert

Logo
Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert
Tỉnh
Đà Nẵng
Địa chỉ
Số 79 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số chỉ định
VietGAP-TS-13-01
Phạm vi chứng nhận
Chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản
Số điện thoại
05116253166
Email
info@globalcert.com.vn
Website
Ngày Cấp
07/02/2013
Ngày hết hạn
06/02/2018
Văn phòng đại diện
Hà Nội, Hồ Chí Minh
File Quyết định chỉ định