Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC 2

Logo
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC 2
Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Số 08, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số chỉ định
VietGAP-CN-15-01
Phạm vi chứng nhận
Chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi
Số điện thoại
043791 5968
Email
Email: vphn@smedec.com
Website
Ngày Cấp
08/04/2015
Ngày hết hạn
07/04/2019
Văn phòng đại diện
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. HCM; 265 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
File Quyết định chỉ định