Giới thiệu VietGAP.com

Trung tâm Thông tin, Nghiên cứu và Phát triển (IRC) là đơn vị quản lý trang vietgap.com. Trung tâm IRC hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hiện trung tâm đang quản lý thư viện tài liệu khoa học – công nghệ gồm các tài liệu: tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tài liệu về môi trường, thực phẩm, hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng, thủy sản … Trung tâm có trụ sở tại thành phố Hà Nội, địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Hiện nay, Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam (VietGAP) đã được ban hành và áp dụng phổ biến tại Việt Nam, nhiều tổ chức chứng nhận đã được chỉ định và nhiều cơ sở nuôi/trồng đã được chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, và thủy sản. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân liên quan rất khó tiếp cận các thông tin như quy định; tiêu chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn áp dụng; danh sách các tổ chức chứng nhận; chuyên gia đánh giá; danh sách các cơ sở được chứng nhận; các sản phẩm được chứng nhận VietGAP, các cửa hàng bán sản phẩm VietGAP trong cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Các thông tin này đang phân tán ở các kênh riêng cho từng lĩnh vực như vietgap.gov.vn (trồng trọt); vietgap.tongcucthuysan.gov.vn (thủy sản) , … 

Với mong muốn các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin của cả 03 lĩnh vực VietGAP trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, Trung tâm IRC đã xây dựng trang www.vietgap.com nhằm đáp ứng các yêu cầu thông tin tổng hợp nêu trên và để phục vụ cộng đồng.

Trang www.vietgap.com sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến VietGAP trong cả 03 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, cụ thể:

-       Các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn xây dựng, áp dụng VietGAP – để cung cấp cho các cơ sở nuôi/trồng quan tâm, muốn áp dụng VietGAP;

-       Các mô hình, gương điển hình tiêu biểu áp dụng thành công VietGAP - để cơ sở nuôi/trồng học hỏi, áp dụng;

-       Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định, chuyên gia đánh giá được cơ quan quản lý nhà nước cấp chứng chỉ - để thống nhất quản lý và thuận lợi cho các cơ sở nuôi/trồng tìm hiểu thông tin, đăng ký chứng nhận;

-       Danh sách các cơ sở nuôi/trồng được chứng nhận VietGAP – để các cửa hàng thực phẩm biết được thông tin liên hệ đặt mua và cũng để truyền thông thương hiệu cho cơ sở sản xuất có chứng nhận VietGAP;

-       Danh sách các cửa hàng bán sản phẩm VietGAP -  để người tiêu dùng có thể chọn mua được sản phẩm VietGAP chuẩn và cũng phục vụ hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

-       Các thông tin hữu ích về VietGAP như: tin tức về VietGAP, lợi ích, hiệu quả, sản phẩm, cơ sở sản xuất, tiêu thụ, thị trường …

VietGAP.com luôn mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chứng nhận, các cơ sở được chứng nhận VietGAP, các cửa hàng VietGAP để thông tin trên vietgap.com luôn được đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên và có ý nghĩa với cộng đồng.

Với ý tưởng xây dựng và phát triển trang thông tin điện tử chung về VietGAP, VietGAP.com hy vọng sẽ trở thành kênh thông tin hữu ích, thiết yếu cho cộng đồng nông nghiệp Việt Nam và người tiêu dùng, góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp theo hướng VietGAP.